Sinds enkele jaren zijn er plannen voor de bouw van een gemeenschapshuis/ brede maatschappelijke voorziening (BMV) in de kern Puth. 
Een multifunctioneel gemeenschapshuis draagt in grote mate bij aan de leefbaarheid van de kern. Maar een gemeenschapsvoorziening heeft alleen dán succes als deze ook door de gemeenschap wordt gedragen. Een aantal inwoners heeft te kennen gegeven dat zij niet of onvoldoende gehoord zijn door de gemeente in het eerdere traject. 
Dat willen we nu beter doen!

Graag betrekken wij u dan ook in de verdere plannen en planvorming rondom het te realiseren gemeenschapshuis Puth. De aangescherpte corona-maatregelen verhinderen op dit moment een grote bijeenkomst. Zodra de maatregelen het toe laten organiseren wij een informatiebijeenkomst en krijgt u een uitnodiging. Tot die tijd willen wij u in de gelegenheid stellen uw mening of opmerkingen over het nieuwe gemeenschapshuis Puth aan ons te laten weten. Dat kan heel eenvoudig via het reactieformulier hieronder, want uw mening telt!

De vragen en reacties die wij via het antwoordformulier ontvangen, leest u, waar nodig voorzien van een reactie van de gemeente, zo spoedig mogelijk terug onder Vragen en Antwoorden. Aan deze pagina wordt nog gewerkt. Alle vragen en opmerkingen gebruiken wij vervolgens ook als leidraad voor de eerst mogelijke informatiebijeenkomst. 

Uw mening telt!

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de verdere plannen voor het gemeenschapshuis Puth dan kunt u zich via onderstaande link aanmelden voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Achtergrond

Het bestemmingsplan dat eerder door de gemeente was voorgelegd (vastgesteld op 27 september 2018 door de raad van de voormalige gemeente Schinnen), is in januari 2020 afgekeurd door de Raad van State.
Het eerdere plan omvatte naast een gemeenschapshuis, evenemententerrein, speeltuin en parkeerterrein, ook een brasserie met een openbaar terras. Dit plan stuitte, vooral ook binnen de gemeenschap Puth, op weerstand, onder meer door de omvang van het terras en de angst voor oneigenlijke concurrentie voor de lokale horeca. Het gevolg van de uitspraak van de Raad van Staten is dat er een nieuw bestemmingsplan voor het gemeenschapshuis Puth opgesteld moet worden en er ook een nieuwe vaststellingsprocedure doorlopen moet worden. Dit betekent dat er daarmee geen planologisch-juridische grondslag meer is om een omgevingsvergunning voor het gemeenschapshuis te verlenen. Daarom wordt momenteel gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het gemeenschapshuis Puth, waarin nadrukkelijk rekening gehouden wordt met de bezwaren op het eerdere plan en de behandeling en uitspraak van de Raad van State.

Nieuwsbrieven BMV Puth

U leest de nieuwsbrieven hier als webpagina:

Heeft u gevonden wat u zocht?