Logo gemeente Beekdaelen

Gemeenschapshuis/ BMV Puth

Gemeenschapshuis/BMV Puth

Sinds enkele jaren zijn er plannen voor de bouw van een gemeenschapshuis/ brede maatschappelijke voorziening (BMV) in de kern Puth. De nieuwe BMV Puth levert een positieve bijdrage aan de vitaliteit van de kleine kern.

Projectdoel

Het algemeen doel van het nieuwe gemeenschapshuis is dat het een plek wordt waar inwoners van Puth – met of zonder hulpvraag – graag komen en graag gebruik van maken. Mensen hebben iets voor elkaar over en zorgen voor elkaar, ongeacht hun verenigings- of persoonlijke belang. Ze zetten het algemeen belang boven het individueel belang van verenigingen en individuen. Verenigingen staan open voor multifunctioneel gebruik van ruimten, werken samen en ontplooien naast hun verenigingsactiviteiten ook activiteiten die bijdragen aan de transformatieopgave.

De combinatie en concentratie van functies op één plek bevordert een natuurlijke samenwerking tussen inwoners, verenigingen, vrijwilligers en professionele instellingen.

Een multifunctioneel gemeenschapshuis draagt in grote mate bij aan de leefbaarheid van de kern. Maar een gemeenschapsvoorziening heeft alleen dán succes als deze ook door de gemeenschap wordt gedragen. Er zijn dan ook veelvuldig gesprekken gevoerd met omwonenden en belanghebbenden. Deze gesprekken zijn meegenomen in de ontwikkeling van het voorlopig ontwerp.

Stand van zaken

De afgelopen maanden is vooral gewerkt aan het verkrijgen van het benodigde krediet, het bestemmingsplan en het deelplan transferium (een deel van de totale nieuwe parkeerplaats).

Voor de komende periode worden de volgende stappen voorzien:

  • Aanleg transferium uitvoeren.
  • Na ter visie legging ontwerp bestemmingsplan eventuele zienswijzen in behandeling nemen en het bestemmingsplan definitief maken.
  • Samen met de verenigingen de exploitatie en het beheer verder uitwerken.
  • Samen met alle gebruikers de uitwerking van het ontwerp verder afstemmen.
  • Samenstellen bouwteam.
  • Verder uitwerken voorlopig ontwerp tot een uitvoerbaar ontwerp.

Deelprojecten en planning

De uitvoering van het totale project Gemeenschapshuis/BMV Puth duurt een paar jaar en wordt in drie fases uitgevoerd.

FaseDeelprojectPlanning uitvoering werkzaamheden
Fase 1Aanleg transferiumjanuari-maart 2024
Fase 2Aanleg gemeenschapshuisnader te bepalen
Fase 3Aanleg buitenruimtenader te bepalen

Voor fase 2 en 3 geldt: onder voorbehoud van een gewijzigd bestemmingsplan, deze procedure loopt nog.

Meer informatie

In de nieuwsbrieven onderaan deze pagina kunt u de ontwikkelingen rondom dit project teruglezen en bijhouden. Ook kunt u zich aanmelden op deze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken. Bekijk ook de lijst met veel gestelde vragen en antwoorden die tijdens de bijeenkomst op 1 juni 2022 jl. verzameld zijn voor meer informatie.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de verdere plannen voor het gemeenschapshuis Puth dan kunt u zich via onderstaande link aanmelden voor de nieuwsbrief.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor de verzending van deze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt.
Aan het einde van het project, zodra de werkzaamheden klaar is, wordt de volledige mailinglijst uit de administratie van gemeente Beekdaelen verwijderd. 
U kunt zich tussentijds op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan via de knop ‘Afmelden’ onderaan elke nieuwsbrief. Wij verwijderen uw e-mailadres dan direct uit de mailinglijst.